Sığorta qaydalarımız

Avtomobillərin tam kasko sığorta qaydaları

Bank risklərinin sığortası

Dəmiryol nəqliyyat vasitələrinin könüllü sığortası

Dəzgah sınması sığortası

Elektron cihazların sığortası

Əmlakın yanğın və digər əlavə risklərdən sığortası

Fərdi qəza

Gəmi sahiblərinin məsuliyyətinin sığortası

Hava nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası

Heyvanların sığortası

İnşaat sığortası

İşəgötürənin məsuliyyət sığortası

Könüllü tibbi sığorta

Kredit risklərinin sığortası

Montaj sığortası

Neft və qaz yataqlarında kəşfiyyat və hasilat işlərinin aparılması sığortası

Oğurluqdan sığorta

Qiymətli əşyaların daşınmasının sığortası

Səyahət sığortası

Su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

Şüşə sınması sığortası

Tikintidə istifadə olunan maşın və avadanlıqların sığortası

Üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyət sığortası

Yanğın və digər əlavə risklərlə əlaqədar gəlir itkisi sığortası

Yük sığortası

Müddətsiz lisenziyanın nömrəsi № 000251 (04.09.2009)

Certificate ISO 9001:2000 (03.06.2008)

Certificate ISO 9001:2008 (21.05.2010)

SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services Certification

Bütün hüquqları qorunur © Bakı Sığorta 2017